Choroby otępienne to jedne z najczęstszych dolegliwości wieku podeszłego. Bardzo często seniorzy, którzy fizycznie są jeszcze sprawni, zaczynają mieć problemy związane z pamięcią, logicznym myśleniem, kojarzeniem faktów. Obniża się ich sprawność intelektualna, pojawiają się problemy z mową i swobodnym wyrażaniem swoich myśli. Choć choroby otępienne są nieuleczalne, istnieje wiele możliwości spowolnienia rozwoju choroby i przedłużenia sprawności seniora. Pod warunkiem, że zostaną zdiagnozowane we wczesnym ich stadium.

Jakie są objawy otępienia u seniorów?

Otępienie, nazywane również demencją, może pojawiać się w przebiegu wielu chorób i dolegliwości wieku podeszłego. Najczęściej jest jednym z objawów choroby Alzheimera, ale może również świadczyć o depresji, a także o chorobach somatycznych. Demencja polega przede wszystkim na obniżeniu sprawności intelektualnej, pamięci, orientacji w przestrzeni, zdolności liczenia, mówienia, a także umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach. Bardzo często towarzyszą jej zaburzenia nastroju, nerwowość, drażliwość, a także zwiększona agresja. Seniorzy zmagający się z chorobami otępiennymi mają problem z pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą, często nie mogą wyrazić słowami swoich myśli, zapominają znaczenia słów. Są rozchwiani emocjonalnie, z czasem wycofują się z życia społecznego, coraz bardziej izolują i zamykają w czterech ścianach. W postępującym otępieniu pojawiają się problemy z wykonywaniem codziennych czynności, jak gotowanie, robienie zakupów, mycie czy ubieranie się. Seniorzy z chorobami otępiennymi wymagają więc stałego wsparcia osób bliskich, ich nieustannej troski i pomocy. W zaawansowanym stadium choroby mogą być bowiem sami dla siebie zagrożeniem.

Pierwsze oznaki otępienia i właściwa diagnoza

Jeśli choroba otępienna zostanie wykryta we wczesnym jej stadium, jest wiele możliwości zatrzymania dalszego jej progresu, a co za tym idzie – zwiększenia jakości życia seniora i utrzymania go w odpowiedniej sprawności intelektualnej. Bliscy osób starszych powinni zwracać uwagę nawet na niewielkie zmiany w ich zachowaniu. Jeśli senior zapomina słów, często się przejęzycza, często o czymś zapomina bądź też nagle zmieniło się jego zachowanie, warto jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Nie należy czekać z nadzieją, że objawy same ustąpią. Najczęściej jest bowiem wprost przeciwnie – z czasem jedynie postępują, systematycznie obniżając sprawność intelektualną i możliwości poznawcze seniora.

Choroby otępienne są nieuleczalne, ale można poprawić jakość życia seniora poprzez dobór właściwych leków, a także odpowiednią terapię. Bardzo dobre efekty przynoszą treningi pamięci, terapia zajęciowa i środowiskowa, a także codzienna aktywność fizyczna i umysłowa. Warto zadbać, by senior, który zaczyna wykazywać pierwsze objawy otępienia, miał zapewnione codzienne spacery, czytał książki lub rozwiązywał krzyżówki, a także miał towarzystwo i możliwość rozmowy z innymi. Sposób postępowania i rodzaj terapii zawsze jest ustalany indywidualnie – nie zawsze bowiem to, co jest skuteczne w przypadku jednej osoby, będzie równie korzystnie działało na inną.

Choroby otępienne postępują w samotności

Na szybki rozwój chorób otępiennych i postępowanie demencji najbardziej narażeni są seniorzy, którzy żyją samotnie, nie mając kontaktu z drugim człowiekiem i możliwości wchodzenia w różnego rodzaju interakcje społeczne. Dobrym wsparciem dla seniorów, o które powinni zadbać ich bliscy, są różnego rodzaju zajęcia aktywizujące, świetlice dla osób starszych i miejsca, gdzie mogą nawiązywać kontakty z osobami w zbliżonym wieku. Najlepiej, jeśli takie zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych specjalistów, którzy potrafią dopasować rodzaj zajęć i aktywizacji do indywidualnych potrzeb seniora.

Kiedy warto rozważyć dom opieki dla seniorów?

Dom opieki dla osób starszych to miejsce, które jeszcze do niedawna nie kojarzyło się pozytywnie, a osoby, które umieszczały tam seniorów swojej rodziny spotykały się z niezrozumieniem otoczenia. W ostatnich latach zaczyna się to jednak zmieniać, a dom dla seniora jest postrzegany jako najlepsze miejsce dla tych osób starszych, którym najbliżsi nie są w stanie zapewnić odpowiedniej, całodobowej opieki. O domu dla seniora warto pomyśleć, gdy osoba starsza nie jest już w stanie funkcjonować samodzielnie i ze względu na swoje bezpieczeństwo nie powinna mieszkać sama. Nie zawsze rodzina ma możliwość zamieszkać z seniorem czy opiekować się nim przez cały czas ze względu na własne życie zawodowe i codzienne obowiązki. W całodobowym domu dla seniora osoby starsze mają zapewnione dobre warunki do życia, a także sporo zajęć aktywizujących. Mają dostęp do lekarzy, pielęgniarek i wsparcie opiekunów, a przede wszystkim – nigdy nie są sami. Dom opieki dla osób starszych jest więc odpowiednim miejscem dla osób z chorobami otępiennymi, które wymagają wsparcia w codziennych czynnościach, a także właściwej terapii czy rehabilitacji.

Skip to content