Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko występowania wielu chorób związanych z układem ruchu – osteoporozy, zmian zwyrodnieniowych stawów czy problemów z poruszaniem. Osoby starsze potrzebują szczególnej uwagi i nieustannego monitorowania stanu zdrowia. Chcąc dłużej cieszyć się dobrym samopoczuciem i kondycją, a także chcąc poprawić swoją sprawność fizyczną czy też zmniejszyć nasilenie występujących już dolegliwości bólowych, seniorzy powinni wykonywać każdego dnia specjalnie dostosowane do ich stanu ćwiczenia aktywizujące oraz brać udział w rehabilitacji i masażach przy udziale specjalistów fizjoterapii.

Fizjoterapia dla seniorów

Złota zasada dobrego zdrowia brzmi, że „lepiej jest zapobiegać niż leczyć”. Z tego względu na wizytę do fizjoterapeuty powinny zgłaszać się nie tylko osoby, które już doświadczają problemów związanych z poruszaniem się, ale także ludzie zdrowi. Jest to istotne szczególnie w starszym wieku. Seniorzy często nie od razu zgłaszają swoje dolegliwości bólowe, ale czekają do momentu, aż ból nasili się na tak ogromną skalę, która uniemożliwia funkcjonowanie. Niestety ból łatwiej jest zwalczyć w zalążku. Regularna kontrola u fizjoterapeuty oraz poddawanie się rehabilitacjom i masażom terapeutyczno-relaksacyjnym pomaga polepszyć nastrój i sprawność seniora. Fizjoterapeuta diagnozuje problemy ruchowe, pracuje nad zwiększeniem zakresów ruchomości, rozmasowaniem miejsc ucisku, a dzięki temu zmniejsza siłę odczuwanego bólu.

Aktywność fizyczna w starszym wieku

Prawidłowo dobrana do możliwości osoby starszej forma aktywności fizycznej, która będzie regularnie wykonywana, może spowolnić lub zapobiec powstawaniu chorób związanych z wiekiem, zwłaszcza tych dotyczących układu kostno-mięśniowego. Zaprzestanie jakiegokolwiek ruchu może z kolei doprowadzić do pogłębiania się występujących już problemów. Aktywność fizyczna, szczególnie wykonywana w grupie wpłynie pozytywnie nie tylko na zdrowie fizyczne seniora, ale także na zdrowie psychiczno-społeczne ze względu na poczucie przynależności do danej społeczności i wspólne zajęcia.

Nasz dom opieki dla seniorów w Hipolitowie oferuje najwyższej klasy opiekę medyczną i rehabilitację dla osób starszych z udziałem wykwalifikowanej kadry oraz dostosowane do możliwości seniorów zajęcia aktywizujące, które wspomagają sprawność fizyczną, koordynację ruchową i pozwalają dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.

Skip to content