Proces starzenia jest nieunikniony i niesie ze sobą pewne konsekwencje zdrowotne. Jedną z dolegliwości osób w podeszłym wieku jest niedosłuch starczy. Szybkie zdiagnozowanie choroby pozwala ograniczyć jej skutki, a dzięki profesjonalnej opiece życie z tą przypadłością nie powoduje obniżenia jakości życia.

Czym jest niedosłuch starczy?

Wraz z wiekiem utrata słuchu może się stopniowo nasilać. Przeważnie dolegliwość ta dotyczy obu uszu. Utrata słuchu postępuje powoli, pozostawiając osobie chorej czas na odpowiednią reakcję. Najczęstszą przyczyną niedosłuchu starczego jest zwyrodnienie ucha wewnętrznego. Komórki słuchowe ślimaka ulegają postępującemu uszkodzeniu, co pogarsza zmysł słuchu i prowadzi do jego całkowitego zaniku. Choroby współistniejące w postaci nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub chorób układu krążenia, a także złe nawyki, takie jak palenie papierosów i nadużywanie alkoholu, przyspieszają utratę słuchu.

Niedosłuch starczy – pierwsze objawy choroby

Wielu chorych nie zdaje sobie sprawy z tego, że dotknęły ich pierwsze objawy niedosłuchu starczego. Często pomocą okazują się pracownicy domów opieki, którzy monitorują stan zdrowia pensjonariuszy i zgłaszają lekarzom zauważone problemy ze słuchem u seniorów. Początkowo seniorzy doświadczają trudności w zrozumieniu i rozróżnieniu dźwięków w pomieszczeniach, w których jest głośno. W cichych miejscach doświadcza się dzwonienia w uszach. Pracownicy domów opieki rozpoznają niedosłuch starszy także po tym, że osoby nim dotknięte mówią coraz głośniej – wynika to z faktu, że same słabiej się słyszą.

Pracownicy domów opieki są uwrażliwiani na takie zjawiska jak częste prośby o powtórzenie niektórych zdań i problemy w komunikacji. Często trudności z rozmową wynikają właśnie z niedosłuchu starczego. Objawy z czasem się nasilają, aż do tego stopnia, gdy osoba chora sama jest w stanie je rozpoznać.

Leczenie niedosłuchu starczego

Odzyskanie częściowego słuchu jest trudne, ale możliwe. Im szybciej uda się zdiagnozować niedosłuch starczy, tym szerszy jest wachlarz możliwości, którymi dysponuje osoba chora. Profesjonalna i całodobowa opieka nad osobami starszymi to najlepszy sposób na szybką diagnostykę oraz zminimalizowanie uciążliwości związanych z utratą słuchu. Podczas walki z dolegliwościami należy konsultować się z laryngologiem. Wiele ośrodków zajmujących się opieką nad seniorami umożliwia szybką konsultację laryngologiczną.

Popularną metodą walki z niedosłuchem starczym jest założenie aparatu słuchowego. To urządzenie, które pozwala na redukcję szumów usznych. Dźwięk docierający do ucha zostaje odpowiednio wzmocniony, dzięki czemu objawy ulegają redukcji. Szczególnie dotyczy to dźwięków o wysokiej częstotliwości, które przestają być słyszalne jako pierwsze. Dobranie odpowiedniego aparatu wymaga konsultacji lekarskich.

Opieka nad osobą z niedosłuchem starczym

Częściowa lub całkowita utrata słuchu może prowadzić do dezorientacji i trudności w komunikacji z innymi osobami. Seniorzy, którzy przebywają w domu opieki, mogą liczyć na całodobową opiekę nad osobami starszymi. Osoby zajmujące się pensjonariuszami cierpiącymi na niedosłuch starczy przechodzą odpowiednie szkolenia i korzystają z technik, które pozwalają na sprawną komunikację.

Diagnozowanie niedosłuchu starczego wśród pensjonariuszy domów opieki

Osoby starsze znajdujące się w domu opieki mają to szczęście, że codziennie zajmują się nimi doświadczeni opiekunowie. W przypadku niedosłuchu starczego szybka reakcja pozwala lepiej przygotować się do nadchodzących dolegliwości. Po rozpoznaniu przez pracowników domu opieki i potwierdzeniu przez lekarza można wdrożyć odpowiednie działania zaradcze. Chorzy powinni unikać hałasu i chronić uszy przed zimnem. Odpowiednia organizacja domu opieki pozwala na przestrzeganie wszystkich lekarskich zaleceń dotyczących opieki nad seniorami cierpiącymi na niedosłuch starczy.

Skip to content